Totalentreprise: VVA-anlegg Hallset boligfelt - Anbud - Norges Kommunekalender

Totalentreprise: VVA-anlegg Hallset boligfelt

Oppdragsgiver: IKON Arkitekt og Ingeniør AS Org.nr: 992869631
Telefon: 71540455
Web: www.iversenpetch.no E-post: post@petch.no
Kontaktpunkt: +47 95129611
Primær kontakt: Marius Hopmark Iversen
Primær kontakt e-post: marius@ikon.as
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Klæbu
Sammendrag: Med bakgrunn i gjeldende reguleringsplaner for Hallset boligfelt og Trøbakken skal det nå bygges ut vei-, vann-, spillvann- og overvannsanlegg, kabelgrøfter og veilysanlegg for Hallset boligfelt.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 11.06.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.05.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no