P17600901 Kollektivfelt Strandvegen - Anbud - Norges Kommunekalender

P17600901 Kollektivfelt Strandvegen

Oppdragsgiver: Tromsø kommune Org.nr: 940101808
Telefon: 77790000
Web: www.tromso.kommune.no/ E-post: postmottak@tromso.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91105691
Primær kontakt: Jørn-Eirik Schjetne
Primær kontakt e-post: jorn.eirik.schjetne@tromso.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Sammendrag: Nytt kollektivfelt mellom sentrumstangenten og Peder Hansens gateOmbygging av gatemiljø/fortau. Kantsteiner, steinbelagt fortau, trær, benker mm.Etablering av snøsmelteanlegg basert på fjernvarme. Ny underfordeling.Ombygging av eksisterende busstopp fra busslomme til kantstoppForlengelse av eksisterende busslommeVegbelysning og kabelanleggSkilt og skiltportalerNye sluker og justering av eksisterende kummer
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.06.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.05.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no