Korridor mellom PET-senteret og AKM1 - Anbud - Norges Kommunekalender

Korridor mellom PET-senteret og AKM1

Oppdragsgiver: UiT Norges arktiske universitet Org.nr: 970422528
Telefon: 77644000
Web: www.uit.no E-post: postmottak@uit.no
Primær kontakt: Merethe Berger Håkonsen
Primær kontakt e-post: merethe.haakonsen@uit.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Sammendrag: UiT skal bygge en korridor på søyler for å binde sammen PET-senteret og AKM1 (Avdeling for Komparativ Medisin). Bygget er lokalisert ved MH-Bygget i Breivika i Tromsø.Korridoren skal benyttes til transport av medisinsk utstyr og levende forskningsmateriale (mus). Fullisolert koridor (ca 60 m2) skal danne en lukket gangvei/transportvei mellom PET-senteret og AKM-avdelingen. Korridoren skal også tilrettelegges for eventuell senere utvidelse av bygget, mot nord.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.06.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.05.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no