Parkveien Rehabilitering av VA - Anbud - Norges Kommunekalender

Parkveien Rehabilitering av VA

Oppdragsgiver: Ski Kommune Org.nr: 960507878
Telefon: 64878700
Web: www.ski.no/ E-post: postmottak@ski.kommune.no
Primær kontakt: Beate Haugsjordet
Primær kontakt e-post: beate.haugsjordet@ski.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Ski
Sammendrag: Prosjektet er et anleggsprosjekt hvor eksisterende vann- og avløpsanlegg i Parkveien, Langhus  i Ski kommune skal rehabiliteres.Total lengde på strekket som skal rehabiliteres er cirka 400 m.Prosjektet omfatter følgende arbeider:- Grunnarbeider, graving av nye grøfter og tilhørende sikringsarbeid- Etablering av nye VA-ledninger og nye kummer- Pålegg om utskifting av private stikkledninger- Omlegging av diverse stikkledninger fra kommunalledninger inntil 1,0 meter innenfor eiendomsgrense etter nærmere avtale- Reetablering av berørte veier.Ytterligere informasjon fremgår av vedlagt anbudsdokumenter.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.05.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.05.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no