Asfaltering av kommunale gater i Hadsel Kommune 2018 - Anbud - Norges Kommunekalender

Asfaltering av kommunale gater i Hadsel Kommune 2018

Oppdragsgiver: Hadsel Kommune Org.nr: 958501420
Telefon: 76164000
Web: www.hadsel.kommune.no E-post: postmottak@hadsel.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41623369
Primær kontakt: Sigrid Moe
Primær kontakt e-post: mercell.teknisk@hadsel.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Hadsel
Sammendrag: Nyasfaltering, reasfaltering og lapping av kommunale veier, gater, fortau, gang- og sykkelveier, samt alle nødvendige forarbeider i tilknytning til dette. 
Bransje(r): 60080 - Asfalt og asfaltarbeid
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.06.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.05.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no