GS-veg Gildhus - Hønsi - Anbud - Norges Kommunekalender

GS-veg Gildhus - Hønsi

Oppdragsgiver: Asplan Viak AS Org.nr: 910209205
Telefon: 41799417
Web: www.asplanviak.no E-post: asplanviak@asplanviak.no
Kontaktpunkt: +47 40620910
Primær kontakt: Even Gjerløw
Primær kontakt e-post: even.gjerlow@asplanviak.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Vik
Sammendrag: Asplan Viak as anskaffer på vegene av Vik kommune.Det skal etablerast ny GS-veg langs Rv13 på strekninga Gildhus - Hønsi i Vik sentrum, avkøyrsla til Hønsivegen skal utbetrast til dagens standard, og belysningsanlegget vert oppgradert. Det skal leggast kommunale VA-leidningar på strekninga Hønsigrova - Gildhus.Opsjon på forlenging av gs-veg til Voll, med enklare standard i form av gangsti.Prosjektet er eit samarbeidsprosjekt mellom Vik kommune og Statens vegvesen, der Vik kommune står som byggherre.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.06.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.05.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no