Bygging av GS-veg langs fv. 362 på Haddeland, Vinje kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Bygging av GS-veg langs fv. 362 på Haddeland, Vinje kommune

Oppdragsgiver: Rambøll Norge AS Org.nr: 915251293
Telefon: 22518000
Web: www.ramboll.no E-post: firmapost@ramboll.no
Kontaktpunkt: +47 91375479
Primær kontakt: Marius Normann
Primær kontakt e-post: marius.normann@ramboll.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Bygginga av GS-vegen på Haddland byrjar våren 2018 og skal vere ferdig hausten 2018. Det har tidlegare vore utarbeidd reguleringsplan for strekninga. Strekninga som skal byggjast no er ein liten del av strekninga i reguleringsplanen. Strekninga er ca. 400 m lang og strekk seg frå Neslandskrysset til TingvollArbeida omfattar bygging av gs-veg, fortau og busslomme, omlegging av avkøyrsler og etablering av støttemurar, overvann/drenering og ljos på strekninga.Arbeid med busslomme er ein opsjon. For detaljar, sjå beskrivinga og teikningsheftet.Se forøvrig konkurransegrunnlaget.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.05.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.05.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no