Separering av fellesledning for spillvann og utskiftning av vannledning Nannestad kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Separering av fellesledning for spillvann og utskiftning av vannledning Nannestad kommune

Oppdragsgiver: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Org.nr: 933649768
Telefon: 66108000
Web: www.ullensaker.kommune.no/ E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no
Primær kontakt: Kjærsti Theodorsen
Primær kontakt e-post: kjersti.theodorsen@orik.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus
Sammendrag: Nannestad kommune ved Kommunal drift ønsker tilbud på separering av dagens fellesledning for spillvann og overvann samt skifte ut eksisterende vannledning som ligger i samme grøft. Ledningstrekket er totalt ca. 1400 lm.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.06.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.05.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no