P900701 Mortensnes del 2 - Anbud - Norges Kommunekalender

P900701 Mortensnes del 2

Oppdragsgiver: Tromsø Kommune - vann og avløp Org.nr: 940101808
Telefon: 77790000
Web: www.tromso.kommune.no/ E-post: postmottak@tromso.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 99551505
Primær kontakt: Inge Heika Hætta Eikelmann
Primær kontakt e-post: inge.heika.haetta.eikelmann@tromso.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Sammendrag: Prosjekt P 900701 Mortensnes, del 2, detaljeringEntreprisens omfang:Vann og avløp ønsker å innhente tilbud på sanering av VA-anlegget, del 2 på Mortensnes som omfatter deler av Stuertvegen, deler av Båtsmannsvegen, deler av Styrmannsvegen, deler av Losvegen og hele Ljungmannsvegen. I tillegg skal det legges ny Ø400 mm overvannsledning i forlengelsen av Dramsvegen, nord på Mortensnes, lengde ca. 500 m. I deler av Styrmannsvegen og Losvegen skal veg oppgraderes med fortau. I hele saneringsområde skal vegbelysning og kabler skiftes ut, alle kabler skal legges i bakken. Alle veger som berøres av VA-tiltaket skal oppgraderes med ny overbygning i hele vegbredden.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.06.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.05.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no