1124501 Tromsø politihus - utvidelse OPS, 110 sentral - Anbud - Norges Kommunekalender

1124501 Tromsø politihus - utvidelse OPS, 110 sentral

Oppdragsgiver: STATSBYGG Org.nr: 971278374
Telefon: 81555045
Web: www.statsbygg.no E-post: postmottak@statsbygg.no
Primær kontakt: Arnold Pedersen
Primær kontakt e-post: arp@statsbygg.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Sammendrag: Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:nr.: 1124502navn: Tromsø politihus - utvidelse OPS, 110 sentralom tilbud på totalentreprise:I Tromsø er det bestemt at nødmeldingstjenesten for politi (112) og brann (110) skal samlokaliseres i Politihuset i Tromsø. Samlokaliseringen skal skje ved at brann etableres vegg i vegg med politiet ved å bygge inn en eksisterende takterrasse og ombygginger i eksisterende arealer.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 25.05.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no