Nybygg - Miljøtjenesten(TPU boliger) - Anbud - Norges Kommunekalender

Nybygg - Miljøtjenesten(TPU boliger)

Oppdragsgiver: Nærøy kommune Org.nr: 944350497
Telefon: 74382600
Web: www.naroy.kommune.no/ E-post: postmottak@naroy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 74382600
Primær kontakt: Åge Waag
Primær kontakt e-post: age-einar.waag@naroy.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Nærøy kommune planlegger å erstatte deler aveksisterende omsorgsbolig på Tverrveien med nyeomsorgsboliger. Deler av eksisterende bygningsmasseskal rives og erstattes med nye boenheter tilknyttetomsorgstjenesten i Nærøy.Det skal oppføres nytt bygg i en etasje med grunnflatepå 640 m2 BTA. I tillegg kommer avfalls-/ sykkelbod ogutomhusanlegg.Prosjektet omfatter tilslutning mot eks.omsorgsboliger/ fellesareal, og nybygg består avfellesfunksjoner, tekniske rom, korridorer, 7omsorgsleiligheter og 1 avlastningsleilighet.Bygget skal utføres i trekonstruksjon og en målsettingfra byggherren er bygget skal oppføres i massivtre, ogmed energimål iht. passivhusstandard.Byggherre har fokus på god funksjonalitet/brukervennlighet, kvalitet, estetikk og bærekraftigeløsninger.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.07.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 25.05.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no