E16 Kongsvinger, fv.250 Øyset - Langeland, g/s-veg - Anbud - Norges Kommunekalender

E16 Kongsvinger, fv.250 Øyset - Langeland, g/s-veg

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 47464975
Primær kontakt: Marianne Slette
Primær kontakt e-post: marianne.slette@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Kongsvinger
Sammendrag: Prosjektet gjelder prosjektering og bygging av ca. 3,0 km gang- og sykkelveg langs fv. 250 fra profil 6895 - 9925 Øyset - Langeland i Kongsvinger kommune. Dette skal blant annet skje i tråd med vedtatt reguleringsplan, krav gitt i denne kontrakt, samt håndbøker og retningslinjer utgitt av Statens vegvesen.Hovedfagområdene oppdraget omfatter er blant annet prosjektering, veibygging (gang- og sykkelveg), fjellsprengning, drenering, elektriske installasjoner, trafikkavvikling og HMS-arbeid. Se kap. D1 for utfyllende prosjektinformasjon.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 29.05.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no