Forsyningsledning Trolldalen - Anbud - Norges Kommunekalender

Forsyningsledning Trolldalen

Oppdragsgiver: Bø kommune - Nordland Org.nr: 945452676
Telefon: 76114200
Web: www.boe.kommune.no/ E-post: post@boe.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 76114200
Primær kontakt: Andreas Nakkling Andersen
Primær kontakt e-post: andreas.andersen@boe.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland, Kommune: Bø
Sammendrag: Eksisterende forsyningsledning fra Trolldalsvatnet vannkilde og til vannbehandlingsanlegget er i dårlig stand og har nylig hatt en brekkasje. Det er midlertidig lagt en provisorisk slange på marka i bypass.Bø kommune ønsker å utføre følgende arbeid:- Sanere eksisterende forsyningsledning og legge ny- Bytte ut 2 vannkummer- Fjerne 2 vannkummer- Sette ned 2 nye vannkummer- Koble bort, drenere og plugge provisorisk bypass-ledningDet ønskes tilbud på totalentreprise med prosjektering, anleggsarbeid, igangkjøring og opprydding.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.07.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 29.05.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no