Omsorgsboliger Nedre Kjølen - Anbud - Norges Kommunekalender

Omsorgsboliger Nedre Kjølen

Oppdragsgiver: Åsnes kommune Org.nr: 964948232
Telefon: 62956600
Web: www.asnes.kommune.no/ E-post: post@asnes.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 62956687
Primær kontakt: Terje Skymoen
Primær kontakt e-post: terje.skymoen@asnes.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Åmot
Sammendrag: Åsnes kommune skal bygge 32 nye omsorgsboliger på Nedre Kjølen nære sentrum på Flisa. Leilighetene blir plassert i 2. og 3. etasje. I første etasje blir det felles arealer som kantine, trimrom og møterom. Her skal også hjemmesykepleien, dagsenter for demens, frisklivssentralen og virksomhet for tilpassede tjenester etableres.Første etasje vil derfor være tilgjengelig for alle innenfor bestemte tidsrom.Boligene skal bygges som selvstendige leiligheter og Husbankens minstekrav til areal, livsløpsstandard og universell utforming skal ivaretas.Regler om universell utforming i alle henseende er retningsgivende i alle deler av prosjektet både ute og inne. Bygget skal prosjekteres i henhold til TEK17.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.06.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no