VA og vei Parkplassen-Granbakken - Anbud - Norges Kommunekalender

VA og vei Parkplassen-Granbakken

Oppdragsgiver: Aquapartner AS Org.nr: 963164157
Telefon: 90589859
Web: www.aquapartner.no E-post: post@aquapartner.no
Kontaktpunkt: +47 90101001
Primær kontakt: Kjell Ludvigsen
Primær kontakt e-post: kl@aquapartner.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Berlevåg
Sammendrag: Berlevåg kommune skal legge nye vann-, spillvanns- og overvannsledninger med tilhørende kummer fra kryss Parkplassen/Storgata til kryss Granbakken/Kirkebakken samt fra Parkplassen/Storgt. til veikryss ved Storgata PS. Det skal etableres nye sluker samt legge nye stikkledninger ut av vei som tilkobles eks. stikkledninger. Noe veiutvidelse, for øvrig skal veier reetableres.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.06.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.06.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no