Utførelsesentreprise gang/ sykkelveg i Meldal kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Utførelsesentreprise gang/ sykkelveg i Meldal kommune

Oppdragsgiver: Meldal kommune Org.nr: 958731647
Telefon: 72495100
Web: www.meldal.kommune.no E-post: postmottak@meldal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 72495100
Primær kontakt: Ola Wold
Primær kontakt e-post: ola.wold@meldal.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Bygging av ca 730 m G/S- veg langs Fv6502, Kvamsveien. Strekningen gar fra Coop Meldal tilX Fv 602 og Bjørga.I del av trase, ca. 325 m, legges med spillvannsledning.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.07.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.06.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no