GS-veg fv.455 Skybak-Søgardshaugen - Anbud - Norges Kommunekalender

GS-veg fv.455 Skybak-Søgardshaugen

Oppdragsgiver: Åsnes Kommune Org.nr: 964948232
Telefon: 62956600
Web: www.asnes.kommune.no/ E-post: post@asnes.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91599235
Primær kontakt: Ove Johnny Dybendal
Primær kontakt e-post: Ove.Johnny.Dybendal@asnes.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Åsnes
Sammendrag: Prosjektet innebærer bygging av gang- og sykkelveg langs fv.455 mellom Skybak-Søgardshaugen i Åsnes Kommune og er siste parsellstrekning for en lengre sammenhengende gs-veg strekning mellom Våler Grense i Åsnes og Sønsterud.Strekningen er på ca. 1,6 km. Arbeidet skal foregå mellom profil 4350 - 5950 langs hp.01 fv.455 og inkluderer også kryssing av elva Skyåa med en bruløsning og steinplastring.Prosjektet berør private boligeiendommer, jordbruksareal og et regulert vannspeil.Arbeidet omfatter også rekkverksarbeid, legging av trekkerør for fiberkabel, etablering av 2 stk. rasteplasser, jordbruksdrenering, stikkrenner, omlegging av privat avløpsledning og istandsetting av anleggsområdet etter endt arbeid.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.07.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.06.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no