U2890 EFU-10144 ISB Utredning av Sandslihaugen 30, totalentreprise - Anbud - Norges Kommunekalender

U2890 EFU-10144 ISB Utredning av Sandslihaugen 30, totalentreprise

Oppdragsgiver: Bergen Kommune Org.nr: 964338531
Telefon: 55565556
Web: www.bergen.kommune.no/ E-post: postmottak@bergen.kommune.no
Primær kontakt: Elisabeth Skeie
Primær kontakt e-post: elisabeth.skeie@bergen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Bergen
Sammendrag: Bergen kommune, Etat for utbygging innbyr med dette til konkurranse om kontrakt for totalentreprise i prosjektet U2890 ISB Utredning Sandslihaugen 30
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 16.07.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.06.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no