Jarveien. Fornyelse av vei- og VA-anlegg - Anbud - Norges Kommunekalender

Jarveien. Fornyelse av vei- og VA-anlegg

Oppdragsgiver: Trondheim kommune Org.nr: 942110464
Telefon: 72540000
Web: www.trondheim.kommune.no/ E-post: postmottak@trondheim.kommune.no
Primær kontakt: Roar Kvam
Primær kontakt e-post: rkv@trondheim.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Sammendrag: Trondheim Kommune, Kommunalteknikk, innbyr til konkurranse om kontrakt i prosjektet «Jarveien. Fornyelse av vei- og VA-anlegg».Det ønskes tilbud fra leverandører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlaget som er nødvendig for å oppfylle vilkårene i kontrakten.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører | 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.07.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.06.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no