Nytt ysteri, Sogn jord- og hagebruksskule - Anbud - Norges Kommunekalender

Nytt ysteri, Sogn jord- og hagebruksskule

Oppdragsgiver: Sogn og Fjordane fylkeskommune Org.nr: 941388841
Telefon: 57656100
Web: www.sfj.no E-post: postmottak.sentraladm@sfj.no
Kontaktpunkt: +47 95893270
Primær kontakt: Audun Torvaldsen
Primær kontakt e-post: audun.torvaldsen@sfj.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Sogn Jord- og Hagebruksskule skal renovere og utvide ysteriet ved skulen. Det skal nyttast primært til undervisning, men også til produksjon.Noverande ysteri er bygt som del av driftsbygning i 1998. Yttervegger er utført i leca isoblokk og bjelkelag og tak som trekonstruksjon. Ombygging av eksisterande omfattar ca. 70 m2 i ein etasje. Arbeidet omfattar arbeid med skjering av betonggolv, riving av div. vegger og himlingar, tilpassing av opningar til tilbygg og oppattbygging av innvendige bygningsdeler med fornying av dei fleste overflater. I tillegg skal utvendig konstruksjon med trapp og takoverbygg rivast.Eksisterande fjøs er tekka med torv. Som opsjon skal det gjevast pris på fjerning av torvtekking og nytt opplekta tak med betongstein.Tilbygg er på ca. 50 m2 BTA med loft over og overdekka utvendig trapp. Golv på grunn, yttervegger, etasjeskilje og tak utført som trekonstruksjonar. Innvendige overflater med hygienekrav. Taktekking med betongtakstein.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.06.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.06.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no