Anskaffing vegutbetring Reikeråsvegen - Anbud - Norges Kommunekalender

Anskaffing vegutbetring Reikeråsvegen

Oppdragsgiver: Lindås Kommune Org.nr: 935084733
Telefon: 56375000
Web: www.lindas.kommune.no/ E-post: postmottak@lindas.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 94432743
Primær kontakt: Ina Wergeland
Primær kontakt e-post: ina.wergeland@lindas.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Lindås
Sammendrag: Arbeidet går ut på å utvide eit strekk på rundt 250m langs ein kommunal veg. Utvidinga gjeld køyreveg og eksisterande møteplassar.Utvidinga skal i hovudsak utførast langs venstre vegkant, ved graving/sprenging i vegskjæring.Det er grøfter på strekket som kryssar vegen. Desse stikka skal, så langt det let seg gjere, oppretthaldast slik dei ligg i dag.Ny kantmur skal etablerast på deler av strekket. I tillegg skal fjellsikring og asfaltering utførast. Lindås har rammekontrakt for begge desse områda og ynskjer å nytte dei
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.07.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.06.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no