Asfaltarbeider Skirvedalen 2018 - Anbud - Norges Kommunekalender

Asfaltarbeider Skirvedalen 2018

Oppdragsgiver: Tinn kommune Org.nr: 864963552
Telefon: 35082600
Web: www.tinn.kommune.no E-post: postmottak@tinn.kommune.no
Primær kontakt: Roy Pettersen
Primær kontakt e-post: roy@innkjopskontoret.no
Utførelsessted: Fylke: Telemark, Kommune: Tinn
Sammendrag: Anskaffelsens formål og omfangKonkurransen gjelder avtale om asfaltering av kommunal vei i Skirvedalen. Leveransen omfatter legging av ca 6000 tonn asfalt, det er reasfaltering av deler av veien Hegard til veibom øst for Skirvedalen Fjellstove.Anskaffelsens verdi anslåes til: NOK 7.000.000,- eks mva. Volumet er et estimat og er ikke bindende for oppdragsgiver.For nærmere informasjon viser vi til del 2, kravspesifikasjon.Deltilbud og alternative tilbudDet er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget, og ei heller alternative tilbud.
Bransje(r): 60080 - Asfalt og asfaltarbeid
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.06.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no