Midsund kommune - Totalentreprise grunnarbeid - Anbud - Norges Kommunekalender

Midsund kommune - Totalentreprise grunnarbeid

Oppdragsgiver: Hammerø & Storvik Prosjekt AS Org.nr: 983596754
Telefon: 71240400
Web: www.hamsto.no E-post: firmapost@hamsto.no
Kontaktpunkt: +47 93402212
Primær kontakt: Sindre Thorvik
Primær kontakt e-post: sindre.thorvik@hamsto.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Midsund
Sammendrag: Midsund kommune skal forberede to områder i kommunen for fremtidig utbygging. Det ene området er ved Hofseth Biocare ASA, gnr. 50, bnr. 183 og 230, og det andre er ved planlagt ny fotballhall gnr. 50, bnr. 276.For området ved Hofseth Biocare, et areal på 6 800 m2, skal det tas ut store mengder berg, og området skal grovplaneres. Det vil etter uttak av berg være store skjæringer i bakkant av tomta.Området for ny fotballhall, et areal på ca. 6 150 m2, skal grovplaneres.Det er i anskaffelsen også lagt inn en opsjon på grovplanering av et mindre område, et areal på ca. 1 500 m2 ved Midsund Skule, gnr. 50, bnr. 61.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 29.06.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.06.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no