Mindre trafikksikkerhetstiltak i Gol og Hemsedal - Anbud - Norges Kommunekalender

Mindre trafikksikkerhetstiltak i Gol og Hemsedal

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt e-post: firmapost-sor@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Prosjektet gjelder mindre trafikksikkerhetstiltak i Gol og Hemsedal.I hovedsak å tilrettelegge for gående og syklende for å gjøre skoleveien tryggere. I dette ligger nye fortausløsninger og bedre tilrettelagte krysningspunkt
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører | 96521 - Trafikksikring
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 05.07.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.06.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no