Rekkverkskontrakt Oppland 2018 og 2019 - Anbud - Norges Kommunekalender

Rekkverkskontrakt Oppland 2018 og 2019

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +91 570973
Primær kontakt: Berit Melbø
Primær kontakt e-post: berit.melbo@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland
Sammendrag: Kontraktsarbeidet omfatter rehabilitering-, skadeutbedring- og nysetting av veg- ogbrurekkverk på Ev og Fv i Oppland 2018.10.01 - 2019.12.31.For oversikt over mengder vises det til kap. D1Omsettingen i kontrakten vil være ca 30% 2018 og 70 % 2019.Mengdene vil bli justert på grunn av pris og budsjettmessig dekning.Levering av nødvendig materiell inngår i oppdraget.Generelt legges nye rekkverksnormaler til grunn for tilbudet med hensyn til krav til styrke,arbeidsbredde, behov, avslutninger av rekkverk, rekkverk lengder og overganger mellom ulike rekkverkstyper.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører | 3641 - Brurekkverk
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.06.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no