Kirkene i Moss - Tak og trearbeider 2018-2020 - Anbud - Norges Kommunekalender

Kirkene i Moss - Tak og trearbeider 2018-2020

Oppdragsgiver: Moss kirkelige fellesråd Org.nr: 976985486
Telefon: 69248261
Web: www.moss.kirken.no E-post:
Kontaktpunkt: +47 90189901
Primær kontakt: Bård Andreas Bårdsen
Primær kontakt e-post: bard.andreas.bardsen@moss.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Kirkene i Moss har istandsettingsbehov knyttet til tak og tårn. Det skal gjennomføres etappevise reparasjonsarbeid i hht. oppsatt plan. Det skal gjennomføres tradisjonelle tre-, tak- og beslagarbeider. Anskaffelsen gjelder prekvalifisering og inngåelse av kontrakt (rammeavtale) med restaureringshåndverkere for gjennomføring av det nødvendige reparasjonsarbeid. Arbeidet skal gjennomføres i hht. tradisjonelle metoder og materialbruk, og av restaureringshåndverkere med erfaring fra tilsvarende arbeider. Dokument vedr prekvalifisering er lagt ved denne kunngjøringen for nedlasting. Prekvalifisering gjennomføres som trinn 1 for utvelgelse av kvalifiserte leverandører til restaureringsarbeidet. I trinn 2 får de kvalifiserte utvalgte firma anledning til å gi tilbud på arbeidet som skal gjennomføres. Arbeidene blir organisert innenfor rammeavtaler for perioden 2018-2020.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.07.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 11.06.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no