Tilrettelegging for måling av strøm for - Anbud - Norges Kommunekalender

Tilrettelegging for måling av strøm for

Oppdragsgiver: Eidskog kommune Org.nr: 964948054
Telefon: 62833600
Web: www.eidskog.kommune.no/ E-post: postmottak@eidskog.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 62833680
Primær kontakt: Ole Christian Hanestad
Primær kontakt e-post: ole.christian.hanestad@eidskog.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Eidskog Kommune har behov for tilrettelegging for måling av strøm flere steder i kommunen i sesongen 2018. Det foreligger et krav at all strøm skal være tilrettelagt for måling av strøm innen 01.10.2018.Det er ca 62 målerskap som skal monteres og klargjøres for tilkobling av strøm i dette prosjektet. Forholdene rundt eksisterende anlegg er ganske like i Eidskog.Flere av anleggene befinner seg i fellesføringsmaster, dette medfører at tilbyder må innhente nødvendig tillatelse av Eidsiva nett for å kunne utføre arbeid på disse anleggene.
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.07.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no