Avtale elektriker - Anbud - Norges Kommunekalender

Avtale elektriker

Oppdragsgiver: Levanger Kommune Org.nr: 938587051
Telefon: 74052500
Web: www.levanger.kommune.no/ E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Primær kontakt: Odd Anders Alstad
Primær kontakt e-post: odd.alstad@levanger.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Levanger
Sammendrag: Anskaffelsen omfatter inngåelse av avtale med elektrikerfirma for å gjennomføre enøktiltak på kommunale bygg, spesielt med utskiftning av belysning og styring av belysning.Det er planlagt å gjennomføre tiltak på 17 eiendommer. Gjennomføringsperiode fra høsten 2018 ut 2019.Målet med anskaffelsen:- Inngå avtale med ett elektrikerfirma.- Redusere energibruken i kommunale bygg knyttet til belysning
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.07.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no