Mestringsenheten - Ombygging og totalrenovering - Anbud - Norges Kommunekalender

Mestringsenheten - Ombygging og totalrenovering

Oppdragsgiver: ConsulentPartner AS Org.nr: 880086782
Telefon: 71266960
Web: www.consulentpartner.no E-post: post@consulentpartner.no
Kontaktpunkt: +47 71266960
Primær kontakt: Jan Tore Røvik
Primær kontakt e-post: jan.tore.rovik@consulentpartner.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Fræna
Sammendrag: Fræna kommune innbyr med dette til totalentreprisekonkurranse på levering / utførelse for ombygging og total renovering av bygget i Bøen 9 (gnr. 46, bnr. 75) i Elnesvågen i Fræna, slik det fremgår av etterfølgende generelle beskrivelse og beskrivelse for arbeidene.I entreprisen skal også ansvarlig søker rollen inngå. Rammetillatelse er under behandling.Når rammetillatelsen er gitt skal ansvarlig søkerrolle overtas av tilbyder.Det gjøres oppmerksom på at valg av totalentreprenør tas ene og alene på basis av mottatte tilbud. Dersom det er nødvendig vil forutgående avklaringer bli foretatt.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.07.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no