Bruvedlikehold for Trøndelag søndre del 2018 - Anbud - Norges Kommunekalender

Bruvedlikehold for Trøndelag søndre del 2018

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 02030
Primær kontakt: Rønnaug Bersås
Primær kontakt e-post: ronnaug.bersaas@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag
Sammendrag: Kontrakten gjelder for Trøndelag fylke, men hovedmengden av oppdrag ligger i den søndre delen av fylket.Mengdene i kap. D er de mengdene som er beregnet utført i en 1-årsperiode.Kontrakten gjelder for 1 år + 1 års opsjon.Kontrakten gjelder vedlikehold av bruer i hele fylket og omfatter vedlikeholdsarbeider som:- Betongreparasjoner: Mekanisk reparasjon med vann-/mekanisk meisling ca. xxxx liter- Vannmeisling/mekanisk meisling: ca. xxxx liter.- Forskaling og betongarbeider- Betongstøp: ca. xxxx m3- Komplett vedlikeholdssystemer: av stål overflate ca. xxxx m2- Membran og asfaltarbeider: ca. xxxx m2
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.07.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no