Inventar og utstyr til Brekka barnehage - Anbud - Norges Kommunekalender

Inventar og utstyr til Brekka barnehage

Oppdragsgiver: Sørreisa kommune Org.nr: 940755603
Telefon: 77875000
Web: www.sorreisa.kommune.no E-post: postmottak@sorreisa.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 95273687
Primær kontakt: Lena Skogheim, enhetsleder Brekka
Primær kontakt e-post: Lena.Skogheim@sorreisa.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Sørreisa
Sammendrag: Brekka barnehage ble bygget i 1990 og består i dag av 2 avdelinger med både små-/ storbarnsavdeling. Sørreisa kommune har bestemt at barnehagen skal bygges ut med to nye avdelinger samt noe ombygging i eksisterende bygg. Totalentreprise for tilbygg og ombygging er tidligere utlyst og igangsatt, og bygget forventes overlevert Sørreisa kommune 5. oktober 2018.Denne konkurransen omhandler innkjøp av inventar og utstyr til de to nye avdelingene og ny personalfløy.
Bransje(r): 60455 - Skole og barnehageinnredninger
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 23.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.07.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no