Fv. 17 Foldabrua forsterkning - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv. 17 Foldabrua forsterkning

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +91 683748
Primær kontakt: Hilde Merete Flåen
Primær kontakt e-post: hilde.flaaen@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Nærøy
Sammendrag: Kontrakten gjelder for forsterkning av avstivingsbærer på Foldabrua i Nærøy kommune. Dette vil åpne for 60 tonns vogntog på hele Fv 17 til Nordland grense. Brua vil også få bæreevne for membran og asfaltdekke.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Laveste pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %: Laveste pris
Frist: 29.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 04.07.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no