Brurekkverk på fylkes- og riksveger i Finnmark - Anbud - Norges Kommunekalender

Brurekkverk på fylkes- og riksveger i Finnmark

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Tine Maria Storhaug
Primær kontakt e-post: tine.storhaug@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Vadsø
Sammendrag: Statens vegvesen skal gjøre tiltak med rehabilitering av brurekkverk på 7 stk. bruer iFinnmark. 3 stk. bruer på fv. 98 og 2 stk. bruer på fv. 885, samt 1 stk. bru på ev. 69 og 1stk. bru på ev. 75Eksisterende rekkverk skal påbygges med skinne- eller rør rekkverk. Nytt rekkverk skalvidereføres ut i sideterreng.Brunummer: 1027 Karijohka bru på fv. 98 Hp 1, km 7758 i Porsanger kommune.394 Caskeljohka bru på fv. 98 Hp 1, km 11013 i Porsanger kommune.166 Smalfjord bru på fv. 98 Hp 2, km 22545 i Tana Kommune.385 Bjørnelv bru på fv. 885 Hp 2, km 4492 i Sør Varanger kommune.190 Ørnelv bru på fv. 885 Hp 2, km 7308 I Sør Varanger kommune.721 Seljenese bru ev. 69 Hp 3, km 6422 i Porsanger kommune.829 Bergelv bru ev. 75 Hp 4, km 12551 i Vadsø kommune.Prosjekter skal gjennomføres tegningsbasert.
Bransje(r): 3641 - Brurekkverk | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Laveste pris, vekting 100%
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %: Laveste pris
Frist: 13.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.07.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no