Gang- og sykkelveg langs fv. 734 - Anbud - Norges Kommunekalender

Gang- og sykkelveg langs fv. 734

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 47638488
Primær kontakt: May Linn Askeland
Primær kontakt e-post: may.askeland@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Vindafjord
Sammendrag: Det skal etableres ny gang-sykkelveg langs fv 734, fra Håkull til Trovåg ca 3280 m. Utføres som totalentreprise iht NS 8407:2011. De første 200 m ved Håkull skal etableres som fortau i forlengelse av eksisterende fortau. Det skal etableres 2 busslommer i ca. profil 600 og 1300 og 4 kantstopp i ca. profil 20, 1800, 3420 og 3470. Eksisterende avkjørsler skal opprettholdes og tilpasses ny situasjon. Ved profil 2820 skal det etableres ny adkomstveg til fritidseiendom. Mellom ca. profil 2660og 3010 etableres gang-sykkelveg på mur. Det skal etableres lysanlegg langs hele traseen.Prosjektet skal prosjekteres tegningsbasert.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.10.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.07.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no