Fv. 33 og fv. 151 - TS pakke 2018 - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv. 33 og fv. 151 - TS pakke 2018

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 99477248
Primær kontakt: Siw I Norstrøm
Primær kontakt e-post: siw.norstrom@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland
Sammendrag: Prosjektene skal gjennomføres tegningsbasert. Det er 3 mindre tiltak langs/inntil eller i/på/eksisterende fv. på Gjøvik og Toten.Det forventes at tiltakene må tilpasses eksisterende veger og omgivelser i relativt stor grad.Det skal bygges en stor bussholdeplass på Bilitt i Østre Toten kommune.Ved Lillo går prosjektet ut på å snevre inn kryssene med Kapphøgdavegen samt Øvre Evangsgutua .Tiltaket på Bybrua skal tilrettelegge for bedre kryssing av fv. 151 da det i dag blir gått langs fv. og/eller i private eiendommer.Tiltaket blir ikke utført om søknad om disp. fra Reg. Plan og byggetillatelse ikke blir godkjent.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.07.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no