218565 VA-anlegg Lena RA - Skreia RA, Entreprise E3: Smeby-Bilitt - Anbud - Norges Kommunekalender

218565 VA-anlegg Lena RA - Skreia RA, Entreprise E3: Smeby-Bilitt

Oppdragsgiver: Gjøvikregionen - Anskaffelser for Østre Toten kommune Org.nr: 940155223
Telefon: 61189500
Web: www.gjovik.kommune.no/ E-post: postmottak@gjovik.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 61189638
Primær kontakt: Thore Amundsen
Primær kontakt e-post: thore.amundsen@gjovik.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Østre Toten
Sammendrag: Oppdraget omfatter etablering av nye traseer for vann- og avløpsledninger på strekningen Smeby-Bilitt i Østre Toten kommune. Samlet grøftelengde er omtrent 2200 meter eksklusive stikkledninger. Anleggsarbeidets oppstart er satt til september 2018 og skal være avsluttet innen mai 2019Det arrangeres befaring den 11.07.2018 klokken 13:00-15:00. Oppmøte i lokalene til Byggherren, teknisk driftsentral, Krabyskogvegen 300, 2850 Lena 
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.07.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no