Fv 367 Utbedring av fortau Pasvikveien - Anbud - Norges Kommunekalender

Fv 367 Utbedring av fortau Pasvikveien

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Tine Maria Storhaug
Primær kontakt e-post: tine.storhaug@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Sør-Varanger
Sammendrag: Det skal utbedres ca. 250 m. eksisterende fortau som er smal og ligger for lavt eller erdelvis samme nivå som veien. Eksisterende kantstein og asfalt skal fjernes, det skaletableres ny 3 m. bred fortau med ny kantsteinlinje, overbygning og asfalt. Det ligger flerekum på strekningen som kommer i konflikt med fortaus utvidelsen. Det er behov for tiltak iøverste kum delene i form av forhøyning, omlegging og etablering av hjelpesluk.Arbeid utføres tegningsbasert.Kantstein 250 m .Forsterkningslag 290 m3.Bærelag 82 m 3.Riving av faste dekker 800 m2.Asfalt 820 m 2.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Laveste pris, vekting 100%
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %: Laveste pris
Frist: 20.07.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.07.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no