Totalentreprise utviding Stranda skule - Anbud - Norges Kommunekalender

Totalentreprise utviding Stranda skule

Oppdragsgiver: Sund kommune Org.nr: 964338809
Telefon: 56327500
Web: www.sund.kommune.no/ E-post: postmottak@sund.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91781389
Primær kontakt: Torstein Fjeldet Lunde
Primær kontakt e-post: torstein@odinprosjekt.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Sund
Sammendrag: Stranda skule har ei utfordring knytt til arealkapasitet for elevar og lærarar. Prosjektet med å utvide Stranda skule består av fleire element. Generelle læringsareal skal aukast ved tilbygg, eksisterande klasserom skal byggast om til lærararbeidsplassar og ballbinge skal flyttast. Denne konkurransen gjeld berre utvidinga av generelle læringsareal ved eit tilbygg til skulen. Skulen skal byggast ut med 6 klasserom med tilhøyrande grupperom, garderobe og nærlager.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.09.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 05.07.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no