Nytt bygg - follo renseanlegg - Anbud - Norges Kommunekalender

Nytt bygg - follo renseanlegg

Oppdragsgiver: Søndre Follo Renseanlegg IKS Org.nr: 970964584
Telefon: 64984360
Web: xn--sndrefollorenseanlegg-qfc.no/ E-post: anne-siv@sfrens.no
Primær kontakt: Therese Nguyen
Primær kontakt e-post: therese@innkjopskontoret.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Vestby
Sammendrag: Konkurransen gjelder avtale om oppføring av prosjektet: Bygg over bassengområdet v/ Søndre Follo Renseanlegg.Prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise i henhold til NS8407, med de tilføyelser og endringer som fremgår av konkurransegrunnlaget.Anskaffelsens verdi anslåes til: NOK 8.000.000,- eks mva pr år. Volumet er et estimat og er ikke bindende.Oppdragsgiver tar forbehold om at det foreligger godkjennelse av rammetillatelse av prosjektet.For nærmere informasjon viser vi til del 2, kravspesifikasjon.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.09.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 31.07.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no