Prosjektering og opparbeidelse av boligfelt Skageåsen - Anbud - Norges Kommunekalender

Prosjektering og opparbeidelse av boligfelt Skageåsen

Oppdragsgiver: Overhalla kommune Org.nr: 939896600
Telefon: 74280000
Web: www.overhalla.kommune.no/ E-post: postmottak@overhalla.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 41513687
Primær kontakt: Roger Johansen
Primær kontakt e-post: roger.johansen@overhalla.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Prosjektet skal utføres som en totalentreprise som inkluderer prosjektering og komplett opparbeidelse av infrastrukturene for vei/snuplasser (med asfaltdekke), vann avløp og fiberrør (tomt) og overvannshåndtering.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 14.09.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 01.08.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no