Nye tennskap for gatelys i Elverum kommune, bygdene. - Anbud - Norges Kommunekalender

Nye tennskap for gatelys i Elverum kommune, bygdene.

Oppdragsgiver: Elverum kommune Org.nr: 952857991
Telefon: 62433000
Web: www.elverum.kommune.no/ E-post: postmottak@elverum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 47476000
Primær kontakt: Hege Løland
Primær kontakt e-post: hege.loland@abakus.as
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Elverum
Sammendrag: Formålet med anskaffelsen er å tilfredsstille det myndighetspålagte kravet om at alt forbruk skal måles. Derfor må det monteres flere tennskap på det eksisterende gatelysanlegget.Denne anskaffelsen gjelder for alle kommunens anlegg på bygdene.
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 30.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.08.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no