Vannledning Kirkeveien del 1 og 2 - Anbud - Norges Kommunekalender

Vannledning Kirkeveien del 1 og 2

Oppdragsgiver: Skedsmo kommune Org.nr: 974637979
Telefon: 63890100
Kontaktpunkt: +47 99122560
Primær kontakt: Øyvind Tåsåsen
Primær kontakt e-post: oyvtasa@skedsmo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Skedsmo
Sammendrag: Skedsmo kommune skal etablere nye DN250 og DN180 PE100 RC SDR11 vannledninger m/PP-kappe som erstatning for eksisterende DN150 ledninger. Fordelt på to delstrekk langs Kirkeveien, hvorav del 1 strekker seg videre nordover forbi Løkendalen og til Vestvollveien. Total lengde ny/rehabilitert hovedledning ca. 1450 m. Nye vannledninger skal etableres vha. retningsstyrt boring i løsmasser, supplert med noe konvensjonell graving og noe utblokking av eksisterende ledning. Ifm. en veikryssing skal ny vannledning etableres i varerør. Inkl. supplerende kum- og koblingsarbeider. Det skal også bores ny drensledning for en av kummene, og det skal bores en ny stikkledning.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.08.2018
Språk: Dansk
Publiseringsdato: 02.08.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no