Sjøbergvegen VA - Anbud - Norges Kommunekalender

Sjøbergvegen VA

Oppdragsgiver: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Org.nr: 933649768
Telefon: 66108000
Web: www.ullensaker.kommune.no/ E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no
Primær kontakt: Lars Vegard Kjærstad
Primær kontakt e-post: lars.vegard.kjaerstad@orik.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus
Sammendrag: Ullensaker kommune skal etablere nyanlegg for VA transportsystem for deler av Sjøbergvegen i Jessheim. Arbeidet består i konvensjonell graving av VA grøfter, rørpressing under FV454, samt legging av nye kommunale vann-, spillvanns- og overvannsledninger.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 27.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 02.08.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no