Kollektivfelt fv. 585 Haukeland sør - Bergen kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

Kollektivfelt fv. 585 Haukeland sør - Bergen kommune

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region vest Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Oddmund Krunenes
Primær kontakt e-post: oddmund.krunenes@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Bergen
Sammendrag: Statens vegvesen skal på vegne av Hordaland fylkeskommune bygge kollektivfelt gjennom lysregulert vegkryss i området sør for Haukeland sykehus i Bergen kommuene. Holdeplass skal oppgraderes til universell utforming, samt utvides i bredde og lengde. Nytt høyresvingefelt opp til hovedinngang for sykehuset flyttes østover. Dette medfører ny portal, nye refuger, sakset gangfelt og nye trolleymaster. På vestsiden av Haukelandsveien, sted A201, blir det sykkelfelt, oppgradert holdeplass og fortau. Ved Trikkesløyfen skal det gjøres et mindre sykkeltiltak. Prosjektet gjennomføres tegningsbasert.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 06.09.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.08.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no