Prekvalifisering for totalentreprise: Ombygging og tilbygg av eksisterende lokaler til Kapto AS - Anbud - Norges Kommunekalender

Prekvalifisering for totalentreprise: Ombygging og tilbygg av eksisterende lokaler til Kapto AS

Oppdragsgiver: Skaun kommune Org.nr: 939865942
Telefon: 72867200
Web: www.skaun.kommune.no/ E-post: postmottak@skaun.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 91112766
Primær kontakt: Johannes Lipphardt
Primær kontakt e-post: johannes.lipphardt@web.de
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Skaun
Sammendrag: Formålet med anskaffelsen er å kontrahere totalentreprenør for gjennomføring av oppdraget.Oppdraget omfatter riving av deler av eksisterende bebyggelse, tilbygg i to etasjer (sokkel og første etasje) samt påbygg 1.etasje over eksisterende sokkel.Prosjektet omfatter kontor og produksjonslokaler for Kapto AS, en vekstbedrift som pr i dag har ulike oppdrag, der i blant frukt og grønnsaksdistribusjon og innenfor bearbeiding av tre.Totalentreprisen skal inkludere alle relevante tekniske fag som EL, VA, VVS og automatisering. I leveransen inngår innredning av et teknisk rom for hele bygningsmassen og heis eller løfteplattform.Totalentreprenøren ta på seg ansvar for nødvendig prosjektering, søknadsprosesser ovenfor offentlige myndigheter og kontrahering og koordinering av tekniske fag og rådgiver.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 17.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 06.08.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no