Frekasundet bru, vedlikehold 2018 - Anbud - Norges Kommunekalender

Frekasundet bru, vedlikehold 2018

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 685964
Primær kontakt: Torbjørn Jektnes
Primær kontakt e-post: torbjorn.jektnes@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland
Sammendrag: Frekasundet bru er en stålplatebærer med to bjelker i samvirke med betongdekke. Brua har spennviddene 40 m + 50 m + 50 m + 50 m + 50 m + 40 m og totallengde 280 m. Det er to kjørefelt à 3,5m samt gangbane på en side.Pga. korrosjon på deler av platebærer og tverkryss, skal overflatebehandling på deler av stål i platebærere og tverrkryss skiftes ut.Totalt areal av står er ca. 3400 m2 på bjelker og avstivninger.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.09.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.08.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no