18/2693 Totalentreprise Skolevegen 38, Stange kommune - Anbud - Norges Kommunekalender

18/2693 Totalentreprise Skolevegen 38, Stange kommune

Oppdragsgiver: Stange kommunale boligforetak KF Org.nr: 983529968
Kontaktpunkt: +47 62562000
Primær kontakt: Anna Wang Mikkelsen
Primær kontakt e-post: anna.wang.mikkelsen@stange.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Stange
Sammendrag: Kontrakten omfatter totalentreprise for utbedring av bolig. Boligen består i dag av en boenhet, og skal deles opp i to leiligheter. Prosjektet er omsøkt og rammetillatelse er gitt. Den som får tildelt oppdraget må sørge for alle andre tillatelser som kreves fra byggemyndighetene for å få oppdraget gjennomført. Tilbudet skal omfatte alle fag inklusive koordinering.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.09.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.08.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no