Utblokking - Vestbygata - Anbud - Norges Kommunekalender

Utblokking - Vestbygata

Oppdragsgiver: Skedsmo Kommune Org.nr: 938275130
Telefon: 66938000
Web: www.skedsmo.kommune.no/ E-post: postmottak@skedsmo.kommune.no
Primær kontakt: Patrick Bakke
Primær kontakt e-post: patrick.bakke@norconsult.com
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Skedsmo
Sammendrag: 250 SJK vannledning i Vestbygata i Skedsmo kommune skal rehabiliteres. Arbeidet består i hovedsak av rehabilitering ved utblokking, graving av innførings og trekkegroper, reetablering av veger og fortau, sanering og erstating av vannkummer. Total lengde ca. 400 meter.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.08.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.08.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no