Rv.77 Tjernfjellet Elektroarbeider - Anbud - Norges Kommunekalender

Rv.77 Tjernfjellet Elektroarbeider

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no/ E-post: firmapost@vegvesen.no
Primær kontakt: Tom Eriksen
Primær kontakt e-post: tom.eriksen@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Nordland
Sammendrag: Arbeidene omfatter komplette elektrotekniske installasjoner for tunnel og veg. Hovedelementer og arbeidsomfang tunnel: - Datagulv, ca. 113m2 - Branntettinger - Jordingsanlegg - Elkraftkabler for alle anlegg ca. 30 000m - Fordelere for uprioritert kraft 5 stk., og nødstrøm 5 stk. - Innredning til nødkiosker 9 stk - Nødskap på tunnelvegg 18 stk - Vifteanlegg med 24 vifter - Kontrollutstyr som CO-, NO2- og vindmålere - Lysanlegg med dimming i alle soner - Gjennomlyste skilt ca. 37 stk - Snuskilt - SRO-anlegg med PLS-styring og kommunikasjon til VTS - UPS og skilletrafoer - Fiber- og telekabler for signal, kommunikasjon og ITV ca. 10700m - Radioanlegg med ca. 3850m coax-kabler for DAB+ og nødnett inkl. operatørpanel for brannvesenet - Telefonsentral med servicetelefoner - Brannalarmanlegg for tekniske bygg
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.10.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 28.08.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no