VVA Gunnarsboveien, Etappe 2 - Anbud - Norges Kommunekalender

VVA Gunnarsboveien, Etappe 2

Oppdragsgiver: Arendal kommune Org.nr: 940493021
Telefon: 37013000
Web: www.arendal.kommune.no E-post: postmottak@arendal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 45236079
Primær kontakt: Per Christian Nyhus
Primær kontakt e-post: per.christian.nyhus@arendal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Aust-Agder, Kommune: Arendal
Sammendrag: Sanering av kommunale VA-ledninger i Gunnarsboveien Fv132 (boligområde) og kommunale tilstøtende veger, lengde ca 550 m.Opparbeidelse av nytt fortau i Gunnarsboveien Fv132 ifm sanering av VA-ledninger, lengde ca 400m.Ny grøft og OV-ledning delvis i og langs Kystveien Fv410, lengde ca 350m
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.11.2018
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 03.10.2018
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no